Νέα ηλικιακή κατηγοριοποίηση αθλητών για το 2016

Το μήνυμα ελήφθη. Προχωράμε στην ανανέωση των ηλικιακών κατηγοριών του αγώνα TrailRace Original 25Κ ελπίζοντας να αυξήσουμε τον συναγωνισμό. Η νέα κατηγοριοποίηση κάνει δικαιότερη την κατανομή των μεταλλίων δίνοντας κίνητρα στους αθλητές.

Οι νέες κατηγορίες είναι οι εξής:

Αγώνας TrailRace Original 25Κ

 • ΑΝΔΡΩΝ
  • Α1 18-29 γεννημένοι το 1998 - 1987 /
  • Α2 30-39 γεννημένοι το 1986 – 1977 /
  • Α3 40-49 γεννημένοι το 1976 – 1967 /
  • Α4 50+ γεννημένοι το 1966 και πριν
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Γ1 18-39 γεννημένες το 1998 – 1977 /
  • Γ2 40+ γεννημένες το 1976 και πριν

Αγώνας TrailRace Relay 25K

 • ΑΝΔΡΩΝ (18+) γεννημένοι από το 1998 και πριν, ανεξαρτήτως ηλικίας
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18+) γεννημένες από το 1998 και πριν, ανεξαρτήτως ηλικίας
 • ΜΙΚΤΗ (18+) γεννημένοι-ες από το 1998 και πριν, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αγώνας TrailRace Entry 7Κ

 • ΑΝΔΡΩΝ (18+) γεννημένοι από το 1998 και πριν, ανεξαρτήτως ηλικίας
 • ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18+) γεννημένες από το 1998 και πριν, ανεξαρτήτως ηλικίας